Specijalistička ortopedska ordinacija Mitković

Prof. dr Milorad Mitković (www.mitkovic.net) je aktivan ortopedski hirurg, profesor hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i td. Specijalistička ortopedska ordinacija „Mitković“ osnovana je 2015. godine. U ordinaciji se pružaju usluge u pogledu kliničkog pregleda, postavljanja dijagnoze, predlaganja načina lečenja kao i sprovodjenja samog lečenja. Lečenje može biti kako neoperativno tako i hirurško.

 

1