Ugradnja veštačkih kolena

Ugradnja veštačkih kolena

Na slici 1 prikazan je rentgenski snimak kolena koje je teško oštećeno artrozom (osteoartritom). Pacijent je patio od jakih bolova u toku hoda i krivljenja kolena pošto je veće oštećenje sa unutrašnje strane kolena. Na slici 2 prikazan je snimak istog pacijenta posle ugradnje veštačkog kolena. Bolovi su nestali, noga je ispravljena i pacijent hoda po više kilometara dnevno bez ikakvih bolova. Na slici 3 prikazan je prof. Mitković sa svojim timom u toku izvodjenja ugradnje proteze kolena pomoću navigacije. To je bila prva primena navigacije u toku ugradnje veštačkog zgloba na Balkanu.