Ugradnja veštačkih kukova

The very first thing which you might wish to accomplish in order to lawfully embrace a psychological support dog is always to submit your letter of purpose to the local ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) to get that your ESA approved. ESA approval is quick, simple, and cheap. This write-up can allow you to fill out these forms, and there are how to get esa letter some distinctive demands that must be met for your application to be approved and publish it.

Ugradnja veštačkih kukova

Na slici 1 prikazan je rentgenski snimak jedne od pacijentkinja pre operacije, gde se vidi teško oštećenje hrskavice kuka tako da kost dodiruje kost. Imala je jake bolove kako danju tako i noću a obim pokreta u kuku je bio sve manji tako da nije mogla da normalno navlači čarapu, da normalno obavlja neke fiziološke funkcije i nije mogla da duže hoda. Na slici 2 prikazan je rentgenski snimak iste pacijentkinje posle precizne ugradnje bescementne proteze kuka. Bolovi su odmah nestali, pacijentkinja je počela da hoda sledećeg dana od operacije sa punim osloncem. Punim aktivnostima se vratila posle 4 nedelje kada je mogla bez bolova da hoda i na dužim distancama, ponovo je na uobičajan način navlačila čarapu a obim pokreta u kuku je ponovo bio normalan i sve funkcije je mogla da obavlja kao i pre početka tegoba sa oštećenim kukom.
Pored bescementnih ugradjujemo i cementne, hibridne i specijalne endoproteze kuka na primer kod urodjenog isčašenja kuka. Prof. Mitković je lično ugradio oko hiljadu veštačkih kukova.

 

Ugradnja veštačkog kuka kod urodjenog isčašenja kuka

Na slici 1 prikazan je rentgenski snimak pacijentkinje koja je imala razvojni poremećaj kuka (urodjeno isčašenje kuka). Vidi se da je desni kuk normalan ali da je levi isčašen i zaostao u razvoju kao i leva polovona karlice. Pacijentkinja je imala 4 cm kraću nogu, imala je bolove pri hodu a obim pokreta je bio ograničen. I pored cipele sa povišicom, vidno je hramala. Na slici 2 vidi se femoralna komponenta veštačkog kuka koju je prof. Mitković konstruisao za potrebe lečenja takvih pacijenata. Na slici 3 prikazan je rentgenski snimak gde se vidi precizno ugradjen veštački kuk prikazan na slici 2. Na snimku se vidi da je operacijom kreirana nova čašica kuka (koja nije ni postojala) pomoću kosti koja je uzeta od deformisane glave butne kosti, i koja se inače odstranjuje. Ta kost je za karlicu pričvršćena pomoću zavrtnja koji se vidi iznad proteze. Posle operacije bolovi su nestali. Pacijentkinja je dva meseca hodala sa štakama, dok je kost zarasla. Sada, i 19 godina posle operacije, pacijentkinja hoda normalno bez štaka. Nema bolove i ne hramlje a obim pokreta je normalan.

 

Ways to Get Rid Of Mac Cleanser

The Best Way to Remove Higher Level Mac Cleaner Out Of Your Mac? Many men and women have trouble with the app speedmymac.com which is installed in their personal computers. It could cause your computer. Listed here is how you can get rid of free yourself permanently from the clutches.